Cast And Crew Film Le Voyage De Chihiro


  Le voyage de Chihiro Cast

Hova

Rumi Hiiragi

Chihiro Ogino (voice)

Hova

Miyu Irino

Haku (voice)

Hova

Mari Natsuki

Yubaba / Zeniba (voice)

Hova

Bunta Sugawara

Kamaji (voice)

Hova

Yumi Tamai

Lin (voice)

Hova

Ryunosuke Kamiki

Bou (voice)

Hova

Takashi Naito

Akio Ogino (voice)

Hova

Yasuko Sawaguchi

Yuuko Ogino (voice)

Hova

Tatsuya Gashûin

Aogaeru (voice)

Hova

Yo Oizumi

Bandai-gaeru (voice)

Hova

Koba Hayashi

River God (voice)

Hova

Tsunehiko Kamijô

Chichiyaku (voice)

Hova

Takehiko Ono

Aniyaku (voice)

Hova

Akio Nakamura

Kaonashi (voice)

Hova

Ken Yasuda

Oshirasama (voice)


  Le voyage de Chihiro Crew

Hova

Hayao Miyazaki

Department : Directing
Job : Director

Hova

Toshio Suzuki

Department : Production
Job : Producer

Hova

Yasuyoshi Tokuma

Department : Production
Job : Executive Producer

Hova

Joe Hisaishi

Department : Sound
Job : Original Music Composer

Hova

Atsushi Okui

Department : Camera
Job : Director of Photography

Hova

Takeshi Seyama

Department : Editing
Job : Editor

Hova

Norobu Yoshida

Department : Art
Job : Production Design

Hova

Youji Takeshige

Department : Art
Job : Art Direction

Hova

Hayao Miyazaki

Department : Writing
Job : Writer

Hova

Thomas Baker

Department : Visual Effects
Job : Visual Effects

Hova

Masashi Ando

Department : Crew
Job : Supervising Animator

Hova

Nozomu Takahashi

Department : Production
Job : Production Manager

Hova

Atsushi Takahashi

Department : Directing
Job : Assistant Director

Hova

Michiyo Yasuda

Department : Visual Effects
Job : Color Designer

Hova

Mikio Mori

Department : Sound
Job : Dolby Consultant

Hova

Atsushi Tamura

Department : Crew
Job : Cinematography

Hova

Chris DeLaGuardia

Department : Editing
Job : Color Timer

Hova

Masayuki Miyaji

Department : Directing
Job : Assistant Director

Hova

Youmi Kimura

Department : Sound
Job : Theme Song Performance

Hova

Michihiro Itou

Department : Sound
Job : Sound Effects

Hova

Kitarou Kousaka

Department : Crew
Job : Supervising Animator

Hova

Megumi Kagawa

Department : Crew
Job : Supervising Animator

Hova

Toru Noguchi

Department : Sound
Job : Sound Effects

Hova

Shuji Inoue

Department : Sound
Job : Sound Mixer

Hova

Tsutomu Kawahigashi

Department : Sound
Job : Dolby Consultant

Related posts